Dovana perkant nuo 45 €
lt

Verslo sąlygos

І. Bendrosios sąlygos

1. Šios Verslo sąlygos (toliau - Sąlygos) reglamentuoja pirkimo sutarties šalių santykius, kai, viena vertus, Ksisters Sp.z o.o. įregistruota adresu Nowogrodzka 50, 515 kabinetas, Varšuva, kodas 00-695, įrašyta į Nacionalinį teismų registrą, kurį administruoja Varšuvos apygardos teismo 12-asis komercinių bylų skyrius, Nacionalinio teismų registro numeriu WA.XII NS-REJ.KRS/19689/21/434, kurios įstatinis kapitalas yra 5 000.00 PLN (visiškai apmokėtas), REGON Nr. 388839360, NIP Nr. PL7011031806, KRS: 0000894651 (toliau taip pat vadinama "Ksisters" arba "Pardavėjas"), ir, kita vertus, Pirkėjas.

2. Pirkėjas yra asmuo, kuris sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju ir įsigijo prekių iš Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, esančioje interneto svetainėje https://ksisters.lt ir turi teisę reikšti reikalavimus dėl atsakomybės už prekių trūkumus (toliau - Pirkėjas). Pirkėjas gali būti fizinis asmuo, kuris šios sutarties sudarymo metu veikia ne pagal savo verslą, darbą ar profesiją, ir toks asmuo laikomas vartotoju (toliau taip pat vadinamas "Vartotoju").

3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis.

4. Šios Taisyklės ir pirkimo-pardavimo sutartis sudaromos lietuvių kalba.

ІІ. Informacijos saugumas ir apsauga

1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, pateikia šią informaciją:
- vardą ir pavardę / įmonės pavadinimą,
- nuolatinę gyvenamąją vietą / registruotą buveinę;
- elektroninio pašto adresą;
- telefono numerį.
- Jei pirkėjas yra verslininkas ir taip pat turi registracijos numerį bei PVM mokėtojo kodą, tokiu atveju jis pateikia ir šią informaciją;

Pirmiau nurodyti duomenys yra būtini pirkėjui identifikuoti ir tolesniam bendravimui prekių pristatymo tikslu.

2. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir konkrečių asmens duomenų, su kuriais Pirkėjas sutinka, specifikacijos pateikiamos dokumente «Asmens duomenų saugumas ir apsauga».

3. Vykdant skundų nagrinėjimo procedūrą iš pirkėjų reikalaujama pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Visi tokiu būdu gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik skundo išsprendimui reikalingais tikslais. Pirkėjas turi teisę keisti savo asmens duomenis, įskaitant teisę prašyti paaiškinimo ir (arba) reikalauti ištrinti klaidingai įvestus duomenis, taip pat kitas teisės aktais suteiktas teises.

ІІІ. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

1. Sutartis sudaroma elektroniniu būdu, nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu), t. y. pagal Pirkėjo elektroninį užsakymą (siųsdamas užsakymą Pirkėjas siunčia pasiūlymą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį), kurį patvirtina Pardavėjas (akceptuoja pasiūlymą).

2. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pirkėjui išsiuntus užsakymą, o Pardavėjui priėmus užsakymą. Pardavėjas nedelsdamas patvirtins šį akceptą Pirkėjui išsiųsdamas informacinį laišką užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Informaciniame laiške Pirkėjas gali rasti nuorodą į aktualią Taisyklių redakciją.

3. Pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui prekes, kurios yra pirkimo-pardavimo objektas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti Pardavėjui pirkimo kainą. Pardavėjas pasilieka nuosavybės teisę į prekes iki visiško kainos sumokėjimo. Pardavėjas išsiunčia prekes nurodytam vežėjui, kad šis jas perduotų galutiniam Pirkėjui. Pardavėjas pristatys sutarties objektą pirkėjui sutarto kiekio, kokybės ir dizaino. Jei nesusitarta, kaip prekės turi būti supakuotos, Pardavėjas prekes supakuos taip, kaip reikia prekėms išsaugoti ir apsaugoti. Pardavėjas taip pat supakuos prekes transportavimui.

IV. Kaina ir mokėjimo sąlygos

1. Pirkėjas gaus prekes už kainą, galiojančią užsakymo pateikimo metu. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas turi galimybę susipažinti su visa kaina, įskaitant PVM ir kitus mokesčius.

2. Pardavėjas sutinka su šiomis mokėjimo sąlygomis:
- Mokėjimas internetu
- grynaisiais pinigais pristatymo metu (kortele gavus, lėšas iš kliento priima vežėjas). Išsamią informaciją rasite šioje nuorodoje: "Pristatymas ir mokėjimas".

3. Prekės išlieka Pardavėjo nuosavybe, kol už jas visiškai atsiskaitoma. Prekių sugadinimo rizika pereina po prekių perdavimo Pirkėjui. Siunčiant prekes grynaisiais pinigais, informacija apie mokėjimo sąlygas negali būti keičiama.

V. Pristatymo sąlygos

1. Prekių pristatymo terminai sutartyje numatytais terminais yra šie:
- užsakymo patikrinimas;
- užsakytų prekių, kurių kiekis nurodytas elektroniniame užsakyme, pateikimas;
- apmokėjimas pagal interneto svetainės skyriuje "Pristatymas ir mokėjimas".

2. Galimi prekių pristatymo būdai Lietuvoje:
- Prekių pristatymas į adresą grynaisiais pinigais. Prekes siunčia vežėjas. Vežėjas siuntas pristato darbo dienomis, paprastai per 3-6 darbo dienas nuo prekių išsiuntimo dienos.
- Prekių pristatymas nurodytu adresu arba į vežėjo biurą pagal išankstinį apmokėjimą. Prekės pristatomos tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir užstatas, tačiau pirkėjas su pardavėju susitaria dėl individualaus mokėjimo būdo. Pirkėjas privalo priimti prekes iš trečiosios šalies (pardavėjo transporto partnerio).

3. Atlikimo vieta:
Pardavėjo įsipareigojimas pristatyti užsakytas prekes įvykdomas transportuojant ir perduodant prekes vežėjui (transporto tarnybai), kad šis toliau jas lydėtų į paskirties vietą. Šioje vietoje pirkėjas prisiima bet kokios žalos prekėms (atsitiktinio sunaikinimo ir atsitiktinio sugadinimo) riziką.

4. Pardavėjas gali imti mokestį už prekių pristatymą. Išsamią informaciją apie pristatymo kainą ir sąlygas rasite skyriuje "Pristatymas ir mokėjimas". Be to, informacija apie pristatymo kainą, datą ir išlaidas pateikiama užsakymo proceso metu ir patvirtinama "Ksisters" Pirkėjui siunčiamame elektroniniame laiške. Mokestinis dokumentas (sąskaita faktūra) Pirkėjui pateikiamas kartu su prekėmis. Visos kainos nurodytos su PVM.

VI. Sutarties nutraukimas

1. Sutarties nutraukimas Pirkėjo, kuris yra vartotojas, iniciatyva:

Pirkėjas, kuris yra vartotojas, turi teisę nutraukti sutartį be jokios priežasties per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos arba nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos. Tačiau "Ksisters" leidžia Pirkėjams atsisakyti sutarties per 90 dienų nuo užsakymo gavimo dienos, per nurodytą laikotarpį būtina išsiųsti laišką Pardavėjui el. pašto adresu [email protected] apie sutarties atsisakymą. Atsisakymo pasinaudoti vartotojo teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties formą galima atsisiųsti čia.

Pateikus atsisakymo formą, Ksisters išsiųs Klientui grąžinimo sąskaitos faktūros numerį. Jei Vartotojas nori pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, atsižvelgdamas į grąžinimo formoje pateiktą informaciją ir naudodamasis grąžinamos sąskaitos numeriu, jis turi išsiųsti prekes per Omniva arba Venipak per 5 dienas. Kartu su grąžinamomis prekėmis turi būti pateikti visi dokumentai, pavyzdžiui, sąskaitos faktūros originalas, pavyzdžiai, instrukcijos ir kiti su prekėmis susiję dokumentai, kurie jam buvo pristatyti kartu su prekėmis.

Minėtos sumos bus grąžintos vartotojui pirkėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo gavimo dienos. Jei nesusitarta kitaip, lėšos bus grąžinamos tokiu pat būdu, kokiu pirkėjas atliko mokėjimą.

2. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jei:

 • parduodant prekes, pagamintas pagal konkrečius vartotojo reikalavimus, prekes, pagamintas pagal užsakymą, arba prekes, skirtas specialiai vienam vartotojui;
 • parduodant greitai gendančias prekes;
 • jei prekių galiojimo laikas pasibaigė per prekių buvimo pas vartotoją laikotarpį;
 • prekių, kurios yra apsauginėje pakuotėje ir kurių negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių ir kurių apsauginė pakuotė buvo pažeista po pristatymo, pardavimas
 • prekių, kurios dėl savo pobūdžio gali būti neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis, pardavimas po pristatymo.
 • 3. Jei Ksisters nepristato užsakymo per 30 dienų nuo užsakymo dienos, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties.

  VII. Atsakomybė už gaminio defektus ir garantija

  1. Prekių garantijos sąlygas reglamentuoja šios Taisyklės ir galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  2. Ksisters atsako už defektus, atsiradusius po to, kai pirkėjas perdavė prekes garantiniu laikotarpiu (garantija). 3. Visų "Ksisters" internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, nebent ant prekių nurodytas trumpesnis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Pirkėjas gauna prekes.

  3. Europos Sąjungoje taip pat naudojamas vienas galiojimo terminas - laikotarpis po atidarymo (angl. Period After Opening, PAO). Nurodytas laikotarpis taikomas tiesiogiai ant prekės arba pakuotės - ikonos, vaizduojančios atidarytą stiklainį, kurio viduje yra skaičius, reiškiantis mėnesių, per kuriuos reikia naudoti prekę, skaičių, pavidalu. Produktai turi būti sunaudoti per nurodytą laikotarpį po atidarymo.

  VIII. Skundas

  1. Jei pristatant prekę atsiranda defektų, "Ksisters" klientui kompensuos nuostolius kupono forma. Klientas taip pat gali pareikalauti, kad defektas būtų pašalintas pakeičiant gaminį. Jei "Ksisters" negali ištaisyti defekto arba tai nėra palanku, Pirkėjas turi teisę reikalauti nuolaidos pirkimo kainai, o esant reikšmingam defektui - atsisakyti pirkimo sutarties.

  2. Prekės laikomos nekokybiškomis, visų pirma, jei jos neturi įprastų ar vaizduojamų savybių, netinka naudoti pagal paskirtį, neatitinka teisinių reikalavimų arba buvo pristatytos ne sutartu kiekiu. Padidėjęs jautrumas ar alerginės reakcijos į pristatytas prekes nėra pagrindas pripažinti prekių defektą. Taip pat prekių defektais nelaikomi užsakyme neaptarti dovanų ar nemokamų prekių defektai. Produktų nuotraukos mūsų internetinėje parduotuvėje yra tik iliustracinio pobūdžio ir nėra privalomas produktų savybių aprašymas (pavyzdžiui, pakuotės gali skirtis dėl gamintojo atliktų pakeitimų).

  3. Klausimus, susijusius su skundais, reikėtų siųsti adresu [email protected], naudojant čia pateiktą skundo formą. Pildydami formą nepamirškite aprašyti defekto ir pridėti sugedusio gaminio nuotraukų (jei įmanoma). Prekės, dėl kurių teikiama pretenzija, patvirtinus pretenziją, turi būti išsiųstos kartu su užpildyta forma, naudojant grąžinimo sąskaitos faktūros numerį, per 5 dienas iš Omniva filialo arba per Venipak, priklausomai nuo logistikos įmonės, kurią Klientas nurodė grąžinimo formoje.

  4. Apie skundo nagrinėjimą, ypač apie skundo gavimą ir teigiamą arba neigiamą jo išnagrinėjimą, "Ksisters" informuos pirkėją el. paštu arba SMS žinute per 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Ksisters taip pat gali susisiekti su Pirkėju telefonu.

  5. Skundas bus išnagrinėtas nedelsiant. Skundo nagrinėjimas, įskaitant trūkumų šalinimą, paprastai neviršija 30 dienų. Priešingu atveju pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties. Pirkėjas privalo padėti "Ksisters" laikytis nustatyto termino.

  6. Teigiamo skundo atveju "Ksisters" padengia prekių grąžinimo išlaidas.

  IX. Lojalumo programa - Ksisters club

  1. Pirkdami produktus "Ksisters" internetinėje parduotuvėje, jūs tampate "Ksisters" klubo lojalumo programos (toliau - Lojalumo programa arba "Ksisters" klubas) nariu.

  2. Vykdydamas Lojalumo programą, Dalyvis gauna pinigų grąžinimą į lojalumo sąskaitą už "Ksisters" internetinėje parduotuvėje įsigytą kosmetiką. Į lojalumo sąskaitą įskaityta pinigų grąžinimo suma atitinka pirkimo kainą eurais.

  3. Kuo daugiau produktų įsigyja Lojalumo programos dalyvis, tuo daugiau lengvatų jis gauna. Toliau išvardyti lojalumo lygiai ir nauda, kurią gauna Narys:
  1. Naujas
  2. Draugė
  3. Sesuo

  Daugiau informacijos rasite skyriuje: "My Ksisters Club".

  4. Sukauptų grynųjų pinigų grąžinimo negalima parduoti ar dovanoti, o grynųjų pinigų grąžinimo negalima iškeisti į pinigus. Sukauptus Cashback lojalumo programos narys gali panaudoti tik apmokėdamas iki 50 % prekių kainos.

  5. Cashback galioja 1 metus nuo kiekvieno pirkimo. Pirkėjas gali pasitikrinti turimą Cashback sumą svetainėje, tam jis turi būti prisijungęs prie svetainės, taip pat gali pasitikrinti krepšelyje pateikdamas užsakymą.

  6. Ksisters neatsako už galimą trečiosios šalies piktnaudžiavimą Cashback, išskyrus atvejus, kai apie prieigos prie paskyros praradimą lojalumo programos dalyvis pranešė laiku.

  7. Ksisters pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti arba sustabdyti Lojalumo programą. Taip pat "Ksisters" pasilieka teisę keisti pinigų grąžinimo kaupimo sistemą.

  8. Lojalumo programos nutraukimo ar pertraukimo atveju "Ksisters" įsipareigoja informuoti Lojalumo programos narius "Ksisters" interneto svetainėje. Pinigų grąžinimas, nepanaudotas iki lojalumo programos nutraukimo ar pertraukimo, anuliuojamas.

  9. Narystė "Ksisters" klube ir su ja susijusios paslaugos yra nemokamos.

  10. Lojalumo programos narys gali būti pašalintas iš "Ksisters" klubo bet kuriuo metu jo paties prašymu. Tokiu atveju klientas turi išsiųsti atitinkamą prašymą šiuo el. pašto adresu: EL. PAŠTU: [email protected]

  X. Rekomendacijų programa

  1. Tinkamumas.

  Rekomendacijų programa gali naudotis tik "Ksisters" klientai, kurie dalyvavimo metu yra ne jaunesni kaip aštuoniolikos (18) metų. Jūsų dalyvavimas Rekomendavimo programoje ir rekomendavimo nuorodos ar reklaminio kodo naudojimas reiškia visišką ir besąlygišką sutikimą su šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, taip pat "Ksisters" sprendimais ir išaiškinimais, kurie yra galutiniai ir privalomi visais su šia Programa susijusiais klausimais.

  Naujasis klientas pagal Rekomendavimo programą (toliau - Rekomendantas) yra unikalaus telefono numerio ir el. pašto derinys (nenaudojamas teikiant užsakymus "Ksisters" bet kurios domeno zonos interneto svetainėje).

  Jei esate Naujas klientas, pateikdamas pirmąjį užsakymą turite galimybę gauti nuolaidą, kurios dydį savo nuožiūra nustato "Ksisters". Norėdami tai padaryti, turite naudoti rekomendacinę nuorodą arba draugo jums suteiktą rekomendacinį reklaminį kodą. Kad reklaminis kodas būtų pritaikytas, turite būti užsiregistravę arba prisijungę prie svetainės ir jūsų paskyroje neturi būti sėkmingų pirkimų.

  2. Bendra informacija apie rekomendacijų programa.

  Atsižvelgiant į nurodytus tinkamumo reikalavimus, galite dalyvauti Rekomendavimo programoje įsigiję Svetainėje siūlomų prekių. Per 48 valandas nuo pirmojo užsakymo gavimo būsite automatiškai užregistruoti į Rekomendavimo programą ir kaip jos dalyvis galėsite gauti 5 EUR dydžio pinigų grąžinimą į savo ksisters club sąskaitą (toliau - pinigų grąžinimas).

  Jei norite pasitraukti iš Rekomendavimo programos, susisiekite su mumis el. paštu: [email protected]

  Kaip nurodyta pirmiau, praėjus 48 valandoms po pirmojo užsakymo pagal jūsų paskyrą gavimo, bus sugeneruota speciali nuoroda arba reklaminis kodas (toliau - "Rekomendacijos nuoroda"), kurį bus galima rasti jūsų asmeninėje paskyroje /my-ksisters-club. .

  Savo rekomendavimo nuorodą galite perduoti potencialiems naujiems klientams.

  Už užsakymus, kuriuos pateiks rekomenduoti asmenys, atėję į "Ksisters" svetainę per jūsų nuorodą arba pasinaudoję jūsų reklaminiu kodu, pateikdami pirmąjį užsakymą, už kurį rekomenduotas asmuo turi gauti 30 EUR ar didesnės vertės pirmąjį užsakymą, jums bus priskaičiuoti Cashback.

  Pinigų grąžinimą galite naudoti taip pat, kaip ir lojalumo programoje.

  3. Pinigų grąžinimas

  Pinigų grąžinimas bus įskaitytas į jūsų sąskaitą lojalumo programose.

  Pinigų grąžinimas už jūsų rekomendavimo nuorodos naudojimą arba jūsų reklaminio kodo taikymą, taip pat kitus šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus, įskaitomas per 48 valandas po to, kai rekomenduotasis asmuo gauna pirmąjį užsakymą.

  XІ. Alternatyvus ginčų sprendimas

  1. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl žalos atlyginimo (el. paštu [email protected]), jei jo netenkina tai, kaip Pardavėjas išnagrinėjo jo skundą, arba jei jis mano, kad Pardavėjas pažeidė jo teises.

  2. Visos šalys ginčus sprendžia gera valia. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, www.vvtat.lt) ir pateikti skundą. internetu elektroninėje ginčų sprendimo platformoje (EGP) http:/ /ec.europa.eu/odr/ arba kreiptis tiesiogiai į kompetentingą teisminę instituciją.

  XІI. Baigiamosios nuostatos

  1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises ir pareigas reglamentuoja šios Taisyklės ir atitinkamos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos teisės aktų nuostatos.

  2. Kitus šiose Taisyklėse aiškiai nereglamentuotus klausimus reglamentuoja atskirų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo metu galiojantys teisės aktai.

  3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir visiškai su jomis sutinka

  4. Jei vienas ar keli šių Taisyklių punktai tampa visiškai ar iš dalies negaliojantys, kitų punktų galiojimui tai neturi įtakos, o kitos nuostatos lieka galioti.

  5. Visos prekių ir paslaugų kainos užsakymo metu yra nurodytos su PVM. Jei mokesčio tarifas pasikeičia iki sandorio sudarymo arba iki prekių išsiuntimo, pirkėjas yra atsakingas už permokos padengimą, o permokos atveju pardavėjas nedelsdamas elektroniniu paštu arba paštu informuos pirkėją apie permokos grąžinimo būdus. Kartu su siunčiamomis prekėmis taip pat pateikiamas mokestinis dokumentas. Mokestinis dokumentas taip pat gali būti siunčiamas elektroniniu būdu, el. paštu. laiške, kuriuo pirkėjas informuojamas apie išsiųstas prekes. Visos kainos, įskaitant kainas su nuolaida, galioja iki atskiro pranešimo arba iki atsargų išsekimo.

  6. Pateikdami užsakymą sutinkate gauti sąskaitą faktūrą elektronine forma. Elektroninė sąskaita faktūra siunčiama el. paštu. paštu, laiške, kuriuo pirkėjas informuojamas apie išsiųstas prekes. Jei pageidaujate gauti popierinę sąskaitą faktūrą, praneškite mums apie tai, ir sąskaita faktūra bus pridėta prie išsiųstų prekių.

  Šios taisyklės įsigalioja 2024 m. sausio 10 d.

  Taisykles galite atsisiųsti čia.

  Prenumeruodamasis sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis