lt

Asmens duomenų saugumas ir apsauga

Ši asmens duomenų saugumo ir apsaugos politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, nustato, kaip jūsų asmeninė informacija, kurią pateikiate naudodamiesi interneto svetaine https://ksisters.lt, taip pat pirkdami prekes ir gaudami paslaugas iš mūsų, yra naudojama ir saugoma tiek per Interneto svetainę, tiek bet kokiu kitu būdu, h Tai reiškia, kad tvarkydama asmens duomenis Ksisters Sp. z o. o. laikosi teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo ribojimo, saugojimo ribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo principų.

Asmens duomenų valdytojas yra Ksisters Sp.z o.o., registruota adresu Nowogrodzka 50, 515 kabinetas, Varšuva, kodas 00-695, įtraukta į Nacionalinį teismų registrą, kurį administruoja Varšuvos apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro 12-asis komercinis skyrius, numeriu WA. XII NS-REJ.KRS/19689/21/434, įstatinis kapitalas - 5 000.00 PLN (visiškai apmokėtas), REGON Nr. 388839360, NIP Nr. PL7011031806, KRS: 0000894651 (toliau - Ksisters), užtikrina, kad visi asmens duomenys (toliau taip pat vadinami duomenimis) laikomi griežtai konfidencialiais ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos srityje galiojančių teisinių nuostatų.

Atsakingas duomenų valdytojas, atsakingas už pardavimą internetu, produktų pristatymą ir sukčiavimo prevenciją, yra Ksisters Sp. z o.o.

Ksisters gali patikėti asmens duomenų tvarkymą duomenų tvarkytojui. Dėl bet kokios informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant Ksisters duomenų tvarkytojų sąrašą, kreipkitės į: [email protected]

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra prioritetas. Todėl asmens duomenims ir jų apsaugai skiriame deramą dėmesį. Šioje asmens duomenų saugumo ir apsaugos politikoje (toliau - Politika) norėtume jus informuoti apie tai, kokius asmens duomenis renkame ir kaip toliau juos naudojame.

1. Asmens duomenys ir jų tvarkymas

1.1. Asmens duomenų kategorijos

Atsižvelgiant į tai, kokiomis paslaugomis naudojatės, renkame skirtingus duomenis.

Jei iš mūsų perkate, renkame:
- Vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį.
- Demografiniai duomenys: lytis, gimimo data, šalis ir kalba, kuria naudojatės paslaugomis.
- Duomenys generuojami pagal sutarties terminą: įsigytos prekės, klientų segmentas ir suteiktų paslaugų apimtis.
- Autorizacijos metu: prisijungimo duomenys. Mes neturime prieigos prie jūsų slaptažodžio.

Jei iš mūsų gaunate reklaminius pranešimus, mes renkame:
- Vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis: el. pašto adresą, vardą, pavardę ir telefono numerį.
- Demografiniai duomenys: šalis, lytis.

Mes taip pat tvarkome šiuos asmens duomenis:
- Ksisters ir kliento bendravimas
- Įrašai apie elgesį "Ksisters" prižiūrimose svetainėse

1.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Paslaugų teikimas ir jų tobulinimas. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami tobulinti teikiamas paslaugas. Visų pirma tai apima:
- Mūsų svetainėje užsakytų prekių ir paslaugų užsakymų tvarkymą. Tai būtina pirkimo sutarčiai įvykdyti ir teisinėms prievolėms (pvz., apskaitos dokumentams) vykdyti.
- Pranešimas apie produktų prieinamumą. Jei prašote pranešti apie produktų prieinamumą, jūsų asmens duomenis tvarkysime gavę jūsų sutikimą.
- Klientų aptarnavimas: siekiant teikti klientų aptarnavimo paslaugas ir spręsti bet kokias problemas vykdant pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina šiai sutarčiai vykdyti.
- Bendravimas: Surinktus duomenis naudojame bendravimui su jumis ir jūsų patirties pritaikymui. Pavyzdžiui, galime susisiekti su jumis el. paštu ar kitais būdais, kad primintume, jog turite prekių savo internetiniame pirkinių krepšelyje, padėtume jums pateikti užsakymą, informuotume jus apie dabartinę jūsų užklausos, užsakymo ar skundo būseną, gautume iš jūsų papildomos informacijos arba įspėtume, kad turite imtis reikiamų veiksmų, kad jūsų paskyra išliktų aktyvi. Jei perkate iš mūsų kaip neįgaliotas naudotojas, mes tvarkome šiuos duomenis vadovaudamiesi teisėtais Ksisters interesais, kaip aprašyta pirmiau.
- Paslaugų tobulinimas: naudojame duomenis, kad nuolat tobulintume savo paslaugas ir sistemas, įskaitant naujų funkcijų pridėjimą, ir priimtume pagrįstus sprendimus, naudodamiesi išsamia analitika ir verslo žvalgyba, remdamiesi savo teisėtu verslo laisvės interesu ir poreikiu tobulinti paslaugas, kad galėtume konkuruoti. Siekdami užtikrinti, kad jūsų teisės ir interesai būtų tinkamai apsaugoti, tobulinimo tikslais kuo dažniau naudojame anoniminius duomenis.
- Sauga, saugumas ir ginčų sprendimas: Duomenis taip pat galime tvarkyti dėl teisėtų interesų, susijusių su mūsų sistemų ir klientų saugos ir saugumo užtikrinimu, sukčiavimo aptikimu ir prevencija, ginčų sprendimu ir mūsų susitarimų vykdymu remiantis teisėtais interesais.
- Rinkodaros pasiūlymai.
- Siunčiame jums komercinius pranešimus apie panašius produktus, kuriuos įsigijote.
- Visada galite atsisakyti šių rinkodaros pranešimų naudodami kiekviename el. laiške esančią atsisakymo nuorodą.
- Jei atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus, jūsų el. pašto adreso šiam tikslui nebenaudosime. Vėl pradėsime juos naudoti, jei juos užregistruosite arba teirausitės apie gaminį.
- Rinkodaros pasiūlymai, kuriuos matote, gali būti atrinkti remiantis papildoma informacija, kurią vėliau apie jus gavome remdamiesi kontaktiniais duomenimis, demografine informacija, pasirinktu produktu, duomenimis apie jūsų naudojimąsi mūsų produktais ir svetaine (slapukais, IP adresu, naršyklės pateiktais duomenimis, paspaudimų duomenimis apie rinkodaros pasiūlymų rodymą ir informacija apie jūsų aplankytus produktus). Mes neatliekame jokio visiškai automatizuoto duomenų tvarkymo, kuris jums sukeltų teisines pasekmes.
- Jei nesate mūsų klientas, duomenis tvarkome tik gavę jūsų sutikimą.
- Turite teisę bet kada nemokamai atsisakyti šių procesų.
- Svetainės slapukų tvarkymas.
- Jei jūsų naršyklėje yra įjungti slapukai, mes tvarkome elgsenos įrašus, gautus iš svetainėje esančių slapukų, siekdami užtikrinti geresnę svetainės patirtį ir Ksisters internetinės reklamos tikslais. Daugiau informacijos rasite atitinkamame šio dokumento skyriuje.

1.3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei tai būtina pirkimo sutarčiai vykdyti, remiantis teisėtu interesu arba jei esate davę išankstinį sutikimą:

a) dukterinėms įmonėms pirkimo sutarčiai vykdyti, taip pat vidaus procesams ir procedūroms vykdyti

b) finansų bendrovėms, mokėjimo paslaugų teikėjams dėl mokėjimų apdorojimo ir bankams dėl pirkimo sutarties vykdymo

c) logistikos bendrovėms jūsų užsakytų prekių pristatymo ir pretenzijų sprendimo, įskaitant sutarties nutraukimą, tikslais

d) mūsų partneriams lojalumo programoms, kuriose dalyvaujate, įgyvendinti

e) kitiems partneriams, kurie teikia papildomas duomenų tvarkymo paslaugas.

f) trečiosioms šalims, pavyzdžiui, teisiniam ar finansiniam atstovui

g) valdžios institucijoms (pvz., policijai)

h) trečiosioms šalims, kurios atlieka klientų apklausas

2. Kliento paskyra ir pirkimas be registracijos

а) Kurdami jūsų asmeninę paskyrą, atidarome jums slaptažodžiu apsaugotą paskyrą. Kliento paskyroje turite tiesioginę prieigą prie savo duomenų, įskaitant galimybę juos redaguoti, taip pat galite peržiūrėti įvykdytus ir dar neįvykdytus užsakymus. Savo paskyroje taip pat galite tvarkyti asmeninę informaciją ir gauti naujienlaiškius.

b) Jei nenorite atsidaryti kliento paskyros, kad galėtumėte pirkti, mūsų internetinėje parduotuvėje galite pirkti ir neužsiregistravę.

c) Turite teisę nutraukti sutartį pagal jos sąlygas.

3. Asmens duomenų saugumas ir saugojimo laikotarpis

3.1. Asmens duomenų saugumas

а) Jūsų asmens duomenys mums perduodami užšifruoti. Mes naudojame HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) šifravimo sistemą. Savo svetaines ir kitas sistemas techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis saugome nuo jūsų duomenų praradimo ir sunaikinimo, nuo neteisėtos prieigos prie jūsų duomenų, jų keitimo ar platinimo.

b) Reikalaujame, kad mūsų procesai atitiktų BDAR reikalavimus.

c) Prie savo paskyros galite prisijungti tik įvedę savo slaptažodį. Šiomis aplinkybėmis norėtume priminti, kad labai svarbu neatskleisti savo prieigos duomenų trečiosioms šalims ir visada uždaryti interneto naršyklės langą, kai baigiate atlikti veiksmus kliento paskyroje, ypač jei naudojatės vienu kompiuteriu su kitais naudotojais. Ksisters neatsako už netinkamą slaptažodžių naudojimą, nebent Ksisters tiesiogiai prisideda prie tokios situacijos.

3.2. Apdorojimo laikotarpis

Mes tvarkome ir saugome asmens duomenis:
- per laikotarpį, būtiną visoms iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančioms teisėms ir įsipareigojimams užtikrinti.
- 1 metus nuo garantinio laikotarpio pabaigos dėl galimų ginčų sprendimo;
- laikotarpiu, kuriuo "Ksisters" privalo išlikti administratoriais pagal visuotinai privalomas teisines nuostatas. Apskaitos dokumentai, pavyzdžiui, "Ksisters" išrašytos sąskaitos faktūros, archyvuojami teisės aktų nustatyta tvarka 10 metų nuo jų išrašymo dienos;
- sutikimas gauti pranešimus apie prekių prieinamumą galioja iki informacijos apie prekių prieinamumą išsiuntimo, bet ne ilgiau kaip 1 metus arba iki jo atšaukimo;
- sutikimas gauti rinkodaros pasiūlymus galioja 4 metus arba iki sutikimo atšaukimo.

Kitais atvejais duomenų tvarkymo laikotarpis priklauso nuo duomenų tvarkymo tikslo arba yra nustatytas asmens duomenų apsaugos srities teisės aktuose.

4. Duomenų subjektų teisės

а) Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, bet kuriuo metu galite prašyti nemokamos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

b) Jei manote, kad tvarkome asmens duomenis pažeisdami jūsų asmens duomenų apsaugos įstatymą ir teisines asmens duomenų apsaugos sąlygas, galite prašyti paaiškinimo arba prašyti pašalinti pažeidimą, visų pirma galite ištaisyti, papildyti arba prašyti ištrinti asmens duomenis arba blokuoti jų tvarkymą.

c) Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną adresu [email protected]. Taip pat galite susisiekti su Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt/.

d) Bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jei atšauksite savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jūsų asmens duomenys bus ištrinti; tačiau tai netaikoma asmens duomenims, kurių "Ksisters" reikia teisinėms prievolėms vykdyti (pvz., jau pateiktam užsakymui apdoroti) arba savo teisėtiems interesams apsaugoti. Asmens duomenys taip pat bus sunaikinti, jei asmens duomenys nereikalingi tam tikslui, kuriam jie skirti, arba jei jūsų duomenų saugojimas yra neleistinas dėl kitų įstatymuose numatytų priežasčių.

5. Interneto svetainė

5.1. Slapukai

Mūsų interneto svetainėje naudojami vadinamieji slapukai, kad mūsų pasiūlymas būtų jums aktualus, įdomus ir patogus. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kitame įrenginyje ir naudojami jūsų naršyklėje. Slapukus naudojame, pvz:
- užtikrinti tinkamą pirkinių krepšelio veikimą, kad galėtumėte kuo paprasčiau pateikti užsakymą;
- įsiminti jūsų prisijungimo duomenis, kad jų nereikėtų įvesti iš naujo;
- geriau pritaikyti mūsų svetainę prie jūsų poreikių, stebint duomenų srautą, svetainės lankomumą ir jūsų naudojamas funkcijas;
- rasti informacijos apie jūsų reklamos nuostatas, kad nerodytume jums produktų, kurie jūsų nedomina, reklamų.

5.2. Slapukų naudojimas

Mūsų svetainėje naudojamus slapukus galima suskirstyti į du pagrindinius tipus. Trumpalaikiai, vadinamieji "sesijos slapukai", kurie ištrinami, kai tik baigsite lankytis mūsų svetainėje. Ilgalaikiai, vadinamieji "nuolatiniai slapukai", kurie jūsų įrenginyje saugomi kur kas ilgiau, kol jūs rankiniu būdu juos ištrinate (laikas, kurį slapukas lieka jūsų įrenginyje, priklauso nuo paties slapuko ir jūsų naršyklės nustatymų).

Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal funkcionalumą į:
- Jie padeda mums pagerinti mūsų svetainės naudotojų patirtį, nes padeda suprasti, kaip naudotojai ja naudojasi.
- Konversijas, kurios leidžia mums analizuoti įvairių pardavimo kanalų efektyvumą.
- Stebėjimo, kuris kartu su konversijomis padeda mums analizuoti įvairių pardavimo kanalų efektyvumą.
- Pakartotinė rinkodara, kurią naudojame reklamos turiniui personalizuoti ir tinkamai nukreipti.
- Pagrindiniai duomenys, kurie yra svarbūs pagrindiniam svetainės funkcionalumui.

5.3. Slapukų atsisakymas

Slapukų naudojimo nustatymai yra jūsų interneto naršyklės dalis. Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus pagal numatytuosius nustatymus. Naršyklė gali atmesti slapukus arba apsiriboti jūsų pasirinktais tipais.

Informacijos apie naršykles ir slapukų nuostatų nustatymą rasite šiose interneto svetainėse arba kitų naršyklių dokumentuose.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

5.4. Nuorodos

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurios yra praktiškos ir kuriose pateikiama informacija. Atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės gali priklausyti ir būti valdomos kitų įmonių ir organizacijų, jose galioja skirtinga saugumo ir privatumo politika. Mūsų bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią informaciją, medžiagą, produktus ar paslaugas, esančias šiose svetainėse arba prieinamas per jas.

6. Duomenų perdavimas už EEE ribų

Valdytojui naudojantis, pavyzdžiui, "Google" teikiamomis nuolatinių operacijų tvarkymo priemonėmis, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šalį, esančią už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, visų pirma į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) arba kitą šalį, kurioje "Google" partneris kartu su Valdytoju tvarko asmens duomenims tvarkyti naudojamas priemones. Tinkamas už EEE ribų tvarkomų Asmens duomenų saugumas užtikrinamas naudojant išorines sutartis, susijusias su duomenų tvarkymu, grindžiamas standartinėmis sutarčių sąlygomis, atitinkančiomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

7. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, pastabų ar rūpesčių dėl šios politikos, nedvejodami susisiekite su mumis šiuo adresu.

Atsakingas asmuo už duomenų tvarkymą, pardavimą internetu, produktų pristatymą ir sukčiavimo prevenciją Ksisters Sp.z o.o: [email protected]

Kontaktai: Ksisters Sp.z o.o.
Registracijos adresas: 00-695, Varšuva, ul. Nowogrodzka 50/515
REGON: 388839360
KRS: 0000894651
NIP: PL7011031806

Klientų aptarnavimo tarnyba: [email protected]

Ši politika galioja nuo 2023.09.18

Prenumeruodamasis sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis